Manuele Therapie

MANUELE THERAPIE

Manuele therapie Jeroen Van Lier
Manuele therapie Fien Maesschalck

Binnen de kinesitherapie is de MT een bijzondere beroepsbekwaamheid

MT, de garantie voor bewegingsvrijheid


Een gestoorde bewegingsvrijheid kan je levenskwaliteit aanzienlijk doen dalen. De oorzaken van de pijn en beklemming kunnen door de manueel therapeut opgespoord en behandeld worden. Een MT kinesitherapeut helpt je om bewegingsvrijheid terug te vinden, pijn te verminderen en onder controle te houden. Samen werken we aan een duurzame oplossing voor je klachten!


Met MT kan je stroeve gewrichten en spieren losmaken en zeurende pijn een halt toeroepen. De kinesitherapuet zoekt naar de oorzaak in je lichaam en biedt je een behandeling op maat.


Manueel therapeuten bieden je een vooruitstrevende klinische expertise. Manuele therapie helpt je:
- BETER WORDEN door manuele technieken die voldoen aan internationale standaarden
- SNELLER HERSTELLEN omdat we gericht zoeken naar de oorzaak van de klachten
- KLACHTENVRIJ BLIJVEN door educatie en een verbeterde lichaamsconditie


De manuele behandelingstechnieken omvatten o.a. mobilisaties, oscillaties en zachte manipulaties van de gewrichten, mobiliserende technieken tijdens bewegingen, neurogene mobilisaties, stretching-technieken, diepe dwarse fricties, triggerpuntbehandeling, harmoniserende technieken, medische oefentherapie en trainingstherapie, stabilisatietraining, oefeningen voor het houdings- en bewegingsgevoel, coördinatieoefeningen, bewegingsadvies, rug- en nekscholing…

Manuele therapie: voor wie ?


MT is een efficiënte en geschikte therapie voor de gehele bevolking, voor elke leeftijd, voor elk beroep.

Sportblessures ?


Ook intensieve sportbeoefenaars, die het bewegingsstelsel zeer op proef stellen, kunnen bij de manueel therapeut terecht voor bewegingsadvies ter preventie van sportblessures of voor een efficiënte oorzakelijke behandeling van hun sportletsel. Bij veel sportletsels en overbelastingsletsels ligt het accent van de revalidatie op een goed begeleid oefentherapeutisch programma. De manueeltherapeut is hiervoor ideaal geplaatst. Met manuele therapie kan je stroeve gewrichten en spieren losmaken en zeurende pijn een halt toeroepen. Waar het gaat om omkeerbare gebreken, zoekt een manueeltherapeut namelijk naar de oorzaak in je lichaam en biedt hij/zij een behandeling op maat. Hoe gaat hij/zij te werk?

Onderzoek :


Elke manueel therapeutische behandeling wordt voorafgegaan door een vraaggesprek en een uitgebreid functieonderzoek. Daardoor zal de therapeut achterhalen of een bepaald lichaamsdeel normaal functioneert en beweegt zoals het hoort. Met provocatietesten en functietesten (gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen, coördinatietesten e.a.) kan hij/zij de plaats, de graad, de ernst en de oorzaak van klachten opsporen. 

Doel :


Centraal in het onderzoek staat de oorzaak en de tijdslijn van je letsel of disfunctie. Daarmee wil de manueel therapeut oordelen of de oorzaak op de plaats van het letsel ligt en/of door andere factoren veroorzaakt wordt. Het is de bedoeling je functionele hinder te evalueren. De behandeling is namelijk in eerste instantie gericht op het kunnen hernemen van je normale activiteiten en op je algemene gezondheid. 

Oorzakelijk verband :


Het lichaam wordt als een `geheel` beschouwd: dit is belangrijk in het manueel therapeutisch onderzoek. De therapeut kan een verband leggen (anatomisch, biomechanisch, fysiologisch) tussen de verschillende streken en stelsels van je lichaam.  => Verschillende aspecten : Afhankelijk van de bevindingen kan de manueel therapeut een aanvullend onderzoek verrichten ter evaluatie van de toestand en van de functies van de spieren en de gewrichten, het zenuwstelsel, het bindweefsel en de algemene gezondheid. Verder zal hij/zij nagaan of je lichaam foute bewegingspatronen en houdingsgewoonten heeft. Ook eventuele ergonomische oorzaken van je klachten en functionele hinder worden onder de loep genomen. Er wordt bovendien rekening gehouden met psychologische factoren volgens het bio-psycho-sociaal model, en met eventueel onderliggende pathologieën vanuit de andere organen. 

Conclusies :


De conclusie en evaluatie van het vraaggesprek en het functieonderzoek leiden tot een manueel therapeutische diagnose die een verklarende omschrijving is van je beklemmingen en je gezondheidsproblemen. Deze omschrijving vormt de basis voor een deskundige en verantwoorde behandeling. Eventueel kan de therapeut in overleg met de arts een aanvullend onderzoek (RX, medische beeldvorming,…) noodzakelijk achten. Het manueel therapeutisch onderzoek is dan ook uitermate geschikt als aanvulling van de artsendiagnose.