Levensvragen

LEVENSVRAGEN

Alle leven is eindig. Hoe kunnen we op de wereld van betekenis zijn op dit moment?

Hoe kunnen we van betekenis zijn voor anderen na ons overlijden?

Heb jij vragen bij bepaalde keuzes die je hebt gemaakt in het leven?

Is er iets dat je mist in je leven en waar je verandering in wilt brengen?

Hoe ga je om met een naaste die je verloren hebt?

Ik tracht te werken vanuit een benadering waarin we nagaan wat je existentieel welzijn kan bieden.


Hiermee wordt bedoeld hoe je een evenwicht kan vinden tussen de vier dimensies die centraal staan in elk menselijk bestaan:


  • Het fysieke lichaam en de natuur rondom ons
  • Het sociale netwerk (familie, vrienden, kennissen, hulpverlening…)
  • Het psychische (persoonlijkheid, gedrag, gewoonten, gevoelens, gedachten, emoties…)
  • Het spirituele (drijfkracht, religieuze, levensstroom, bovenmenselijke…)


Ik wil aanwezig zijn en luisteren naar de vraag achter de vraag, aansluiting zoeken bij de dingen waar geen woorden voor kunnen gevonden worden. Er kan gezocht worden naar stimulansen, krachtbronnen, ontplooiing van talenten en zin in het dagelijks bestaan.